News

Training is the man or women mission offered to a student by an educational establishment

This may a superb mission of protecting the two your and our company’s time that most of us could squander on your revision whenever you received do the trick that that didn’t get together with all of your specifications resulting from false impression. Our business really is a premier on the internet organisation which intends to aid any scholar to make school old fashioned paper instant and qualitatively. Training is the man or women mission offered to a student by an educational establishment

An individual needs to be able to write it completely by him or her self. Anyone who found the positioning inside our supplier has advanced schooling. Any time you don’t have plenty of time to gather and read each of the appropriate stuff, for everybody who is trainees along with an worker on the company. Continue reading

Kvalitetni ponudniki:

WIGO HAUS, Mirko Zorčič s.p.
Podjetje, ki slovi po kvaliteti in izkušnjah, ki so si jih nabrali v mnogih letih delovanja in gradnji montažnih hiš.

KOBAL suha gradnja
Podjetje z Jesenic se lahko pohvali z natančno zgrajenimi unikatnimi montažnimi hišami, ki jih uredijo glede na želje naročnika.  

Ali ste vedeli?


 
Z gradnjo stanovanjske hiše v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji , se lahko potegujete za sredstva eko sklada in na ta način si povrnete 30% vseh stroškov nastalih z gradnjo, v kolikor tako zgrajena stanovanjska hiša zadovoljuje naslednje pogoje:
 
• energijska učinkovitost stavbe Qh ≤ 35 kWh/m2a
 
• v objekt je vgrajen sistem prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija)
 
• vsaj 25% skupne potrebne toplote za ogrevanje in pripravo sanitarne vode je zagotovljeno iz obnovljivih virov energije